De andere helft van Rotterdam
Visiedocument Gemeentewerken Rotterdam
In dit visiedocument van Gemeentewerken Rotterdam worden de basisprincipes voor het omgaan met de ondergrond geschetst. Kansen en mogelijkheden worden - met hier en daar een knipoog - door middel van een ineengevouwen poster in beeld gebracht. Dit document is vooral bedoeld als startpunt in de discussie op weg naar een integraal en duurzaam beleid voor de ondergrond. Het moet echter ook prikkelen en uitdagen om 'de andere helft van Rotterdam' mee te nemen in het vormgeven van de stad.
Back to Top