We created an animation for NEMO Science Museum in Amsterdam! The animation tells you how to make a design or, how to design a solution for a problem. It's part of the educational program of the museum.

In opdracht van NEMO Science Museum maakten we deze animatie over ontwerpen, of hoe je een oplossing ontwerpt voor een probleem. De animatie hoort bij het lespakket Ontwerpen. Dit lespakket hoort bij de workshop Ontwerpen voor po en vo die geboekt kan worden bij een bezoek aan NEMO.

Thanks for watching!)
Back to Top