Animaties voor het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland
Bij Michiel Moormann Illustratie Animatie werken we toegewijd aan het leveren van heldere en aantrekkelijke animaties die alle betrokkenen dezelfde richting op sturen. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakten we een animatie om een impressie te geven van alle activiteiten en projecten rond het Haringvliet. Deze projecten zijn gericht op het herstellen van de verbinding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee, bekend als het Droomfondsproject Haringvliet. In samenwerking met Graphius ontwikkelden we een interactieve kaart die de resultaten van de inspanningen van de afgelopen jaren laat zien.
Onlangs hebben we ook een nieuwe animatie gemaakt voor onder andere Vogelbescherming Nederland en het WNF. Deze animatie werd gepresenteerd tijdens de Rijnlanden Conferentie en vraagt aandacht voor de situatie van trekvissen in en rond het Haringvliet. Het doel is om een beschermd leefgebied direct rond de sluizen te creëren, wat bijdraagt aan een levende rivier vol vis.
Bij Michiel Moormann Illustratie Animatie zetten we onze expertise in om complexe boodschappen te vertalen naar begrijpelijke en boeiende animaties. Onze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat onze animaties niet alleen informeren, maar ook inspireren en activeren.
Back to Top