In opdracht van het Wereld Natuur Fonds maakten we een animatie om een impressie te geven van alle activiteiten en projecten rond het Haringvliet om de verbinding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee te herstellen, het Droomfondsproject Haringvliet. In samenwerking met Graphius maakten we een interactieve kaart die de resultaten van de inspanningen van de afgelopen jaren laat zien.
Onlangs hebben we voor o.a. Vogelbescherming Nederland en het WNF een nieuwe animatie gemaakt. Dit keer om tijdens de Rijnlanden conferentie aandacht te vragen voor de situatie van trekvissen in en rond het Haringvliet en voor een beschermd leefgebied te zorgen direct rond de sluizen. Op weg naar een levende rivier vol vis!
Back to Top